ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

logo200px
Οι δράσεις του Marathon Foundation αναδεικνύουν τις προστατευόμενες περιοχές μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του Μαραθώνα και παράλληλα ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τους κατοίκους για την ανάγκη προστασίας και διατήρησης του φυσικού πλούτου.

Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας και αισθήματος ευθύνης για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε αποτελεί πρωταρχικό μας στόχo.

Ο Μαραθώνας διαθέτει ένα πολυσύνθετο οικοσύστημα εξέχουσας περιβαλλοντικής σημασίας. Το δάσος Χαλεπείου Πεύκης, ένα από τα εμβληματικότερα δασικά οικοσυστήματα της Μεσογείου, η Χερσόνησος Κυνοσούρα με τη μοναδική χλωρίδα, ο υδροβιότοπος του Σχοινιά με τα σπάνια είδη πτηνών, το Πεντελικό όρος καθώς και η τεχνητή λίμνη είναι μερικά μόνο από τα παραδείγματα απαράμιλλου φυσικού κάλους του Μαραθώνα.

Το  Marathon Foundation φιλοδοξεί να αναδείξει και να προστατεύσει αυτή τη μοναδικότητα με ποικίλες μορφές δράσεων αντλώντας δύναμη μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Έχοντας την πεποίθηση ότι η κοινωνία των πολιτών οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες στα μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα, στοχεύουμε σε δράσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, θα ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο μας και θα προωθήσουν τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί για εμάς το ζητούμενο και όχι το δεδομένο. Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας και αισθήματος ευθύνης για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο και αναπόσπαστο κομμάτι του οράματός μας για τον Μαραθώνα.

draseis-01
draseis-02
draseis-03
draseis-04