ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

logo200px
Διοικητικό Συμβούλιο του Marathon Foundation

Ηλίας Ψηνάκης, Πρόεδρος

Ηλίας Ανδριανάκης, Ιατρός

Ιωάννης Παραράς, Δικηγόρος

Νικόλαος Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος